D
Á
R
K
O
V
É

P
O
U
K
A
Z
Y
Váš košík
    Váš košík je prázdný
Váš seznam k vypůjčení
    Váš seznam je prázdný

Napište co by jste rádi!

Moravská svatba s nádechem vína

Ohledně plánování svatby ve Vlčnově nás oslovila nevěsta Hanka, která v tu dobu měla pouze představu o místě konání, a zbytek jsme společně krůček po krůčku tvořily a vymýšlely. Říká se: „Jiný kraj, jiný mrav.“ a tato svatba to doslova potvrzuje, byla totiž úplně jiná než všechny naše předešlé.

Místem konání byly Vlčnovské búdy (nadzemní vinohradské stavby), které jsou zároveň památkovou rezervací. Vytvořily jedinečnou atmosféru pro tuto slavnostní událost. Jelikož stávající zázemí nestačilo pro požadovaný počet hostů, zprostředkovaly jsme obrovský párty stan s podlahou i stropním baldachýnem určený pro svatební hostinu, který nám zároveň posloužil také jako tzv. „mokrá varianta“, která naštěstí vůbec nebyla potřeba.

Ve svatební den ráno se hosté sešli na společné snídani a následně vyrazili pro nevěstu do jejího rodného domu, kde ženich musel projít zkouškou, aby si dle tradice nevěstu zasloužil :-) Následovala společná cesta na místo konání, ovšem s několika zastávkami, kde se ženich či nevěsta museli vykoupit u hasičů, myslivců nebo motorkářů, protože na ně už nebudou mít tolik času. Počasí nám tentokrát opravdu přálo, a tak svatební obřad i následná zábava probíhala venku.

Z této moravské svatbičky jsme odjížděly s pořádnou výslužkou naprosto nejskvělejších Vlčnovských vdolečků a moc rády na ni vzpomínáme :-)