D
Á
R
K
O
V
É

P
O
U
K
A
Z
Y
Váš košík
  Váš košík je prázdný
Váš seznam k vypůjčení
  Váš seznam je prázdný

Napište co by jste rádi!

Svatba s cizincem

Svatba s cizincem

Co se v článku dozvíte?

 • Jaké dokumenty a formuláře je nutné předložit.
 • Jaké jsou základní poplatky.
 • S čím je potřeba počítat.
 • Kde hledat informace a na koho se můžete obrátit.

 

Svatba s cizincem/ cizinkou na území České republiky je v dnešní době naprosto běžnou záležitostí. Shrnuly jsme pro Vás pár praktických informací, díky kterým se budete snáze orientovat v celém administrativním procesu.  Projděte si seznam důležitých dokumentů, které budete potřebovat a udělejte si přehled o poplatcích, které je nutné uhradit v případě, že je jeden ze snoubenců cizinec. Na závěr pro Vás máme pár zajímavých tipů, jak si svůj svatební den můžete ozvláštnit.

Důležité dokumenty, formuláře a povinnosti
Co byste si měli připravit, než se vydáte na matriku.

 

 • Dotazník k uzavření manželství, který obdržíte u matričního úřadu, nebo si jej můžete stáhnout na stránkách ministerstva vnitra zde. První část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářkou. Druhou část vyplňuje matrikářka.
 • Protokol o uzavření manželstvívyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci.

 

Důležitou součástí obřadu, na kterou musíte pamatovat, je přítomnost překladatele. Pokud Váš snoubenec/ Vaše snoubenka nemluví nebo nerozumí česky, máte povinnost na vlastní náklady zajistit přítomnost tlumočníka. Při vyřizování formalit s matrikářem je dobré na přítomnost tlumočníka upozornit, a pokud matrikář vyhodnotí, že cizinec rozumí česky, má pravomoc rozhodnout o tom, že překladatel není nutný. V případě cizince, který nerozumí, je přítomnost tlumočníka u obřadu nutná. To samé se vztahuje i na případné svědky cizince.

 

Ten z vás, který je občan České republiky (má trvalý pobyt v České republice), musí matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a navíc připojit:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.

Je obvyklé, že občanům České republiky stačí na matriku donést pouze rodný list a občanský průkaz. Ostatní informace si matrika sama dohledá v evidenci.

 

V případě snoubence, který je cizincem, je nutné k uvedeným dokumentům připojit:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (pas),
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky (platí pro osoby pocházející z oblasti mimo EU nebo jiného smluvního státu Dohody o EHP, potvrzení nesmí být starší déle než 7 pracovních dní),
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

 

Kde hledat informace
Na koho se můžete obrátit v případě, že si nebudete v nějakém bodě jisti, jak postupovat.

 

Aktuální informace hledejte přímo na webových stránkách ministerstva vnitra, kde jsou přehledně uvedené veškeré náležitosti a povinnosti, které se váží ke sňatkům s cizinci na území České republiky. Na této stránce naleznete také důležité telefonické a e-mailové kontakty na osoby, na které se můžete v případě potřeby obrátit.

Podrobné informace Vám poskytne také jakýkoli matriční úřad nebo přímo matrikář/ka, který/á s Vámi bude vyřizovat úřední záležitosti.

 

Poplatky
S jakými náklady navíc je nutné počítat v případě, že se chystáte uzavřít manželství s cizincem.

 

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3 000 Kč.
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 2 000 Kč.

 

Důležitou roli v průběhu příprav může sehrát matrikář/ka, který/á Vás svým přístupem a ochotou pohodlně provede celým procesem a vše Vám dobře vysvětlí. Pokud máte možnost volby, rozhodně svůj výběr nepodceňujte.

Myslete na jazykovou bariéru pozvaných hostů a uzpůsobte tomu i program. Abyste si svůj svatební den užili, pověřte koordinátora nebo někoho z hostů, který mluví oběma jazyky, aby Vám pomohl v průběhu dne s překládáním. Případně si můžete zajistit služby profesionálního překladatele na celý den.

Náš tip na závěr! Připravte si na svatební den zábavu typickou pro obě země, ze kterých snoubenci pocházejí. Hosté se nebudou nudit, zaručeně se dozví něco nového a zároveň se zabaví při porovnávání odlišností. Zajímavý zážitek pro hosty bude jistě i ochutnávka tradičních pokrmů a nápojů z obou zemí a nezapomeňte na netradiční sladké tečky na Sweet baru.